سال 92-93 به‌عنوان لیدر محلی وارد حوزه گردشگری شدم. بعد از چند سال به‌تدریج با آژانس‌های گردشگری که تورهای طبیعت‌گردی برگزار می‌کردند به‌عنوان لیدر محلی همکاری داشتم. خدماتی که به این تورها ارائه می‌شد شامل هماهنگی اقامتگاه و راهنمای محلی برای گشت‌های طبیعت‌گردی و غذا بود. فعالیت به‌عنوان لیدر محلی را تا سال 95 ادامه دادم. وقتش رسیده بود تا تصمیم سخت و دشواری بگیرم. به ذهنم رسید یک بومگردی برای خودم داشته باشم و با توجه باتجربه‌های کار با مسافرها و تورها می‌دانستم مسافرها چه چیزهایی را دوست دارند. پدرم قطعه زمینی داشت که درخواست کردم برای این کار در اختیارم قرار بدهد. موقعیت زمین عالی و جذاب بود. تازه ازدواج کرده بودم و دوست داشتم شغل و کار متفاوتی نسبت به گذشته داشته باشم. پدر با این درخواست موافقت کرد و زمینی بیش از 2000 متر برای ساختن کلبه‌های جنگلی برای اقامت در اختیارم قرار گرفت.

کلبه عادل کلبه جنگلی سوادکوه بومگردی و اقامتگاه جنگلی مازندران